ระบบการทดสอบ ทุกขั้นตอนของการผลิต
ทุกขั้นตอนของการผลิตด้วยระบบการทดสอบ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต จนกระทั่งเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้าย
 


รถขนส่ง มากกว่า 100 คันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยจำนวนรถขนส่งมากกว่า 100 คัน ทำงานตลอด 24 ชม. โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้รถตามประเภทให้เหมาะกับขนาดและจำนวนสินค้าของตนเอง พร้อม ระบบจัดการ คลังสินค้าภายในองค์กรอัตโนมัติ (Fully automated in-house logistics) จึงสร้างความมั่นใจว่าสินค้าจะสามารถจัดส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและตรงเวลาอย่างแน่นอน
 

บริการ หลังการขายด้วยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่คอยให้บริการรับข้อร้องเรียนลูกค้า และดำเนินการตอบกลับถึง สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด และเรายังมีบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่แบบ On Site Service เพื่อให้คำปรึกษาถึงบริษัทของท่านพร้อมรับฟังทุกความเห็นจากท่าน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง