INTER GROUP PACKAGING
ข้อมูลสินค้า
กว้าง
กว้าง
ซม.
ยาว
ยาว
ซม.
สูง
สูง
ซม.
น้ำหนัก
น้ำหนัก
กก.
วางซ้อน
วางซ้อน
ชั้น
ประเภทของสินค้าที่สามารถรองรับน้ำหนักได้
  • รับน้ำหนักได้ 100% เช่น กระป๋องอลูมิเนียม, กระเบื้องแผ่นเรียบ, ขวดแก้ว
  • รับน้ำหนักได้บ้าง 50% เช่น ผักผลไม้, ทิชชู่, ผ้าอนามัย, สินค้ารูปทรงอิสระ,
    ดอกไม้, เครื่องใช้ไฟฟ้า (มีโฟมรับแรง), พัดลม, เตาไมโครเวฟ
  • รับน้ำหนักไม่ได้เลย เช่น อาหาร, ถุง Aseptic, Frozen food (อาหารแช่แข็ง),
    สินค้าห้องเย็น
ข้อมูลกระดาษ สีของกระดาษ
KA125
KA150
KA185
KA230
KW140
KW170
KT125
KT150
KT200
KI125
KI150
KI185
KL125
KL150
KL175
KL205
KL250
CA125
CA150
CA185
CS100
ความหนาของกระดาษลอน
ปะนอก
ลอน
ปะใน
ปะนอก
ลอน B
ปะกลาง
ลอน C
ปะใน
ข้อมูลการกองเก็บสินค้า
ลักษณะการเรียงซ้อน
การเคลื่อนย้าย (ครั้ง)
ค่าความชื้นสัมพัทธ์
ระยะเวลาจัดเก็บ
หมายเหตุแสดงสีกล่องกระดาษด้านนอกเท่านั้น
กว้าง
0
ซม.
ยาว
0
ซม.
สูง
0
ซม.
กระดาษปะนอก
-
ลอน
-
กระดาษปะใน
-
กระดาษปะนอก
-
ลอน B
-
กระดาษปะกลาง
-
ลอน C
-
กระดาษปะใน
-
ถ้าต้องการเรียงซ้อน
0
ชั้น
สินค้าไม่ควรเกิน
0
กก.
ถ้าสินค้าในกล่องมีน้ำหนัก
0
กก.
สามารถวางซ้อน
0
ชั้น
ฉะนั้นควรใช้กระดาษลูกฟูกชนิดลอน
โดยเป็นกล่องลูกฟูกแบบ ชั้น
BCT
0