EN
TH
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double wall Corrugate Board)
ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น กับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น

การนำไปใช้ประโยชน์ :

1. บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นงานพิมพ์เพื่อสื่อข้อความและรูปภาพที่ชัดเจนบนชั้นวางสินค้า

2. บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก
เนื่องจากช่วยในการประหยัดพื้นที่การจัดเรียงภายในตู้ Container ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง

3. บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์
สามารถเพิ่มการป้องกันความเสียหายของสินค้าเมื่อเทียบกับกระดาษ 3 ชั้นที่มีน้ำหนักแกรมที่เท่ากัน

4. บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มขนส่งทางอากาศ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยพื้นที่ที่เล็กลง และน้ำหนักที่เบากว่าเมื่อเทียบกับกระดาษลอน BC

แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

ลอน BC

คือ การใช้ลอน B ประกอบกับลอน C มีคุณสมบัติการเป็นตัวกันกระแทกมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และรูปทรงกระดาษที่ดีกว่า นิยมทำแผ่นกั้นกันกระแทก เช่น RSC กล่องที่ใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก รับน้ำหนักการวางซ้อนได้ดีใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก Outer Box ลอนมาตรฐาน ลอน BC (ลอน B อยู่ด้านนอก ลอน C อยู่ด้านใน)
ความสวยงามในการพิมพ์ดี
พื้นที่ใช้ในการจัดเรียงEC ช่วยประหยัดพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ความสูงลอน (มม.)5.60-5.70
น้ำหนัก (กรัม)EC มีน้ำหนักเบากว่าลอน BC ที่ 7.24 %

คุณสมบัติ : เป็นตัวกันกระแทกมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และรูปทรงกระดาษที่ดีกว่านิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก รับน้ำหนักการวางซ้อนได้ดี เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องยนต์ / ชิ้นส่วน

ลอน EC

คือ การใช้ลอน E ประกอบกับลอน C โดยลอน E ที่มีขนาดลอนขนาดเล็กจะอยู่ด้านหน้า จะให้คุณสมบัติดีทางด้านการพิมพ์ที่สวยงามและการรับกระแทก จึงช่วยให้กล่องฉีกขาดยากกว่า และลอน C ที่มีขนาดใหญ่กว่าอยู่ด้านหลัง จะช่วยการรับแรงในแนวตั้งที่ดีกว่าร่วมถึงการรองรับการกระแทกที่นุ่นนวลกว่า
ความกว้าง-
ความสวยงามในการพิมพ์ดีมาก
พื้นที่ใช้ในการจัดเรียงEC ช่วยประหยัดพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ความสูงลอน (มม.)6.70-6.80
น้ำหนัก (กรัม)EC มีน้ำหนักเบากว่าลอน BC ที่ 7.24 %

คุณสมบัติ :
  • ให้ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนกว่า ช่วยให้งานพิมพ์บนผิวกล่องมีความคมชัด ไม่ขึ้นลอน
  • ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและการจัดส่ง 16.4% เมื่อเทียบกับชนิดลอน BC ด้วยความสูงของลอนที่ลดลงทำให้มิติรวมของกล่องเล็กลง
  • ให้น้ำหนักที่เบากว่ากระดาษลอน BC