EN
TH
กล่องฝาเกย – OSC (Overlap Slotted Container)
 
ลักษณะกล่อง :   โดยทั่วไปเหมือนกับกล่อง RSC เปิดได้ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกันมีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน ฝากล่องด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่อง ทำให้ทับกันสนิท
     
การใช้งาน :   ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป มีความแข็งแรง มากสามารถป้องกัน การสูญหายของสินค้าที่ถูกบรรจุได้ เหมาะสำหรับสินค้ารูปทรงยาว ด้านกว้างแคบ เช่น บรรจุหลอดไฟฟ้า, ร่ม, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป เป็นต้น