EN
TH

น้ำ(ใจ)อินเตอร์ สู้ภัยโควิค

29/3/2565
1 มีนาคม 2565
จากสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิค-19 ที่ยังเพิ่มสูงขึ้น บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด (IPP) เป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจและใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยมอบให้กับที่ว่าการทางอำเภอบ้านสร้างจำนวน 30 แพ็ค  และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง จำนวน 170 แพ็ค สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่พักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยในตำบลบางพลวง
อินเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านกลับมาแข็งแรงไว ๆ และ ส่งใจให้กับเจ้าหน้าที่ ทุกคนค่ะ
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ