EN
TH

เปิดบ้าน"INTER"

13/6/2565
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา อินเตอร์ได้มีโอกาส “เปิดบ้าน” ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม  จำนวน 13 ท่าน

นับเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จากการศึกษาการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมากกว่าการเรียนจากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โปรแกรม"เปิดบ้านอินเตอร์" จึงได้รับการตอบรับและความสนใจจากนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการผลิต และขั้นตอนการพิมพ์กระดาษลูกฟูก รวมถึง การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบกระดาษ ทั้งนี้ ทางอาจารย์และนักศึกษาได้ฝากขอบคุณผู้บริหาร และพี่ๆที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องและชัดเจนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ