EN
TH

“เปิดบ้านอินเตอร์” ต้อนรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

24/5/2564
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฯ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 66 คน ซึ่้งเป็นปีที่ 2 สำหรับการเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟังคำบรรยายและเยี่ยมชมโรงงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพิมพ์ การควบคุมคุณภาพ และการใช้งานที่ถูกวิธีของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เป็นการเปิดโอกาสที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริง
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ