EN
TH

อินเตอร์ กรุ๊ป แพคเกจจิ้ง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนปัญญาวรคุณ

28/5/2564
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

อินเตอร์ กรุ๊ป แพคเกจจิ้ง สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ