EN
TH

INTER : การให้คือการแบ่งปัน#1

31/5/2564
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
นายกิตติศักดิ์ รังนกใต้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและตัวแทนชาวอินเตอร์ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางแค ดำเนินกิจกรรม “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อสนับสนุนสิ่งของยังชีพและแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 โดยเฉพาะผู้พิการที่ชุมชนฤทธิ์พัฒนา เขตบางแค
สามารถติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/InterFibreContainer/
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ