EN
TH

INTER : การให้คือการแบ่งปัน #2

25/8/2564

15 มิถุนายน 2563
จากสถานการณ์ COVID - 19 ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ กรุ๊ป แพคเกจจิ้ง ร่วมกับ บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) จับมือกันจัดกิจกรรมดีๆ โดยเปิดรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง
ขนมของใช้จำเป็นต่างๆ จากพนักงาน ครอบครัวเพื่อนำไปมอบให้กับ “มูลนิธิหลวงตาน้อย” เพื่อสนับสนุนสิ่งของยังชีพและแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 และส่งต่อน้ำใจเหล่านี้ต่อไป

สามารถติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/InterFibreContainer/

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ