EN
TH

ชาวอินเตอร์ร่วมใจถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติกับสนง.เขตบางแค

24/5/2564
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ชาวอินเตอร์ร่วมใจถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติกับสนง.เขตบางแค
คุณพิชัย อุดมทรัพย์ นำตัวแทนบริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ สำนักงานเขตบางแค โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมาร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นโอกาสสําคัญที่ชาวอินเตอร์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจนี้
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ