EN
TH

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

27/5/2564
11 สิงหาคม 2559

IFC ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กับสำนักงานเขตบางแค โดยสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อถวายมื้อเช้าและร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินับเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวอินเตอร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจนี้
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ