EN
TH

INTER ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค

25/8/2564

12 พฤษภาคม 2564 
บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบน้ำดื่มอินเตอร์
โดยคุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ซึ่งจะนำไปมอบให้กับฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายโยธา เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค-19 ในครั้งนี้
เพราะเราเชื่อว่า...หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
#ในวิฤตมีมิตรแท้
#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

สามารถติดตามรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/InterFibreContainer/

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ