EN
TH

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นำมาบรรจุ

รายละเอียด : ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ต้องคำนึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างไร เช่น แตกหักง่าย บอบช้ำง่าย หรือมีความแข็งแรง โดยทั่วไปแล้ว แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่มประเภท
  • กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ทนต่อแรงกดได้สูง ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไม่มีการยุบตัวเมื่อนำมาเรียงซ้อนกัน เช่น อาหารกระป๋อง, ขวดแก้ว, กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น
  • กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์ทนต่อแรงกดได้ปานกลาง ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีโอกาสยุบตัว เมื่อวางเรียงซ้อนสูงๆ หรือมีแรงกดมากๆ เช่น ขวดพลาสติก, ภาชนะพลาสติก เป็นต้น
  • กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ทนต่อแรงกดได้น้อยหรือไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นพวกแตกหักเสียหายง่ายเมื่อมีการกดทับ เช่น ผัก ผลไม้สด, ขนมขบเคี้ยว, อาหารแช่แข็ง เป็นต้น