IFC ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในงาน ThaiStar Packaging Awards 2024

24/6/2567
IFC ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (TP) สำหรับสินค้าทั่วไป ในงาน ThaiStar Packaging Awards 2024 ภายใต้หัวข้อ "วิถีไทย (Being Thai)" ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากผลงาน "อีโต้-มีดพร้าไทย" ที่ออกแบบโดย นายปกรณ์ สมานจิตร โดยเน้นการอนุรักษ์วิถีไทยแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป
เนื่องจากการซื้อขายออนไลน์เป็นที่นิยม บรรจุภัณฑ์ของมีดพร้าจึงต้องปลอดภัยในการจัดส่งและรักษาคุณภาพสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบให้วางสินค้าได้ตามล็อค พร้อมมีหินลับมีดเป็นของฝาก และสามารถใช้เป็นกล่องอเนกประสงค์ได้ด้วย วัสดุทำจากกระดาษรีไซเคิลของ IFC ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมทั้งสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ IFC ที่มุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ครบวงจร โดยกำหนดการรับรางวัลจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ