รอบรั้ว INTER "กิจกรรมมอบทุนการศึกษา SC-SKY ประจำปี 2567"

8/7/2567

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คุณสมชาย คุณเอกสิทธิ์ และคุณพัชร์หทัย รังนกใต้ผู้บริหารกลุ่มบริษัท อินเตอร์ กรุ๊ป แพคเกจจิ้ง ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
ภายใต้โครงการ กองทุนการศึกษา SC-SKY ประจำปี 2567 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา จำนวน 71 รางวัล รวมมูลค่าเกือบ 5 แสนบาท นอกจากเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 
ยังเป็นการให้กำลังใจแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ในโอกาสนี้ ท่านประธานยังให้โอวาทเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ