กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน

กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน – RSC (Regular Slotted Container)

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องธรรมดาและกล่องฝาชน มีแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี

 

ลักษณะกล่อง :   โดยทั่วไป ฝาเปิดปิดอยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยฝาเปิดปิดกว้างเท่ากันแต่ละด้านจะบรรจบที่ตรงกลางของกล่องตามด้านความยาวของฝากล่อง
     
การใช้งาน :   ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป มีความแข็งแรงพอประมาณ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค, เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า, อาหารกระป๋อง กล่องที่ใช้ในการขนส่ง เป็นต้น
ติดต่อเรา